Powrót do strony głównej

 WYMIARY KOMORY PIEKARNIKA
wysokość mm 240
szerokość mm 300
głębokość mm 460
pojemność piekarnika 0,033

WYMIARY PŁYTY KUCHENNEJ
długość mm 720
szerokość mm 460
powierzchnia płyt 0,335

SPRAWNOŚĆ PŁYTY KUCHENNEJ
KW "KAROLINA" % 26,4
KW "KATARZYNA" % 18,5

SPRAWNOŚĆ CIEPLNA
KW "KAROLINA" % 75,6
KW "KATARZYNA" % 72,6

SPRAWNOŚĆ CIEPLNA WKŁADU GRZEJNEGO KW "KATARZYNA"
% 21,3

Pojemn. pojemnika na węgiel dm³ 18,0
Pojemn. pojemnika na popiół dm³ 8,8

MASA KUCHNI
KW "KAROLINA" kg 95
KW "KATARZYNA" kg 100


CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
KUCHNIA WĘGLOWA "KATARZYNA" - "KAROLINA" NIEOBUDOWANA

Paliwo: węgiel kamienny sortymentu "Groszek"

WYMIARY GABARYTOWE
wysokość mm 850
szerokość mm 800
głębokość mm 600

WYMIARY KOMORY PALENISKA
wysokość mm 170
szerokość mm 150
głębokość mm 390
objętość komory paleniska 0,01

WYMIARY RUSZTU
długość mm 270
szerokość mm 150
powierzchnia czynna 0,405

MOC NOMINALNA
KW "KAROLINA" kW 7,4
KW "KATARZYNA" kW 10

ZDOLNOŚĆ WARNICZA
KW "KAROLINA" sek 1333
KW "KATARZYNA" sek 1289

Odległość od podłogi
do środka otworu wylotowego spalin
mm 745

Średnica otworu wylotu spalin mm 125

Średnica rury łączącej kuchnie z kominem mm 130


Kuchnie węglowe: "KAROLINA" i "KATARZYNA" - nieobudowane spełniają wymogi Polskich Norm:

  • PN-86/M-40143
  • PN-77/M-40100